Дыскурс беларускі

Платформа папулярызацыі беларускага змесціва ў эпоху, пра якую Скарына мог толькі марыць

Крапівоўскі баран

Нашто яшчэ адзін беларускі сайт?

Sheep

Імкненне

У 21-ым стагоддзі сапраўды Адкрытым можа называцца толькі такое змесціва (кантэнт), якое лёгка знайсці (гэта значыць, яно добра індэксуецца) і якое лёгка ўжываць: спажываць і трансляваць далей (гэта значыць, яно добра адаптаванае да электроннай экасістэмы і дасяжныя яго зыходнікі). Мы жадаем павялічыць прыкметнасць навуковага, адукацыйнага і іншага беларускага кантэнту праз простыя і (але) жыццяздольныя мадэлі выдаўніцтва і індэксацыі — у сеціве і на паперы, у вытворнасці (production) і ў зыходніках.


Я заўсёды стаяў на пазіцыях папулярызавання нацыянальнага зместу на роднай мове. «Каб уся­ля­кі про­с­ты ча­ла­век і гра­ма­дзя­нін, чы­та­ю­чы ці слу­ха­ю­чы, мог па­ра­зу­мець, што па­трэб­на да яго ду­шэў­на­га вы­праў­лен­ня». Я ўпэўнены, у беларусаў трэцяга тысячагоддзя ўсё атрымаецца.

Wooly Франак, медык, г.Полацк

Беларускае змесціва

01 снежня 2018

Правапіс·org

pravapis.org.dyskurs.be

Cайт Правапіс·org — піянер беларускага інтэрнэта.

05 лістапада 2016

Мова эсперанта

esperanto.dyskurs.be

Падручнік міжнароднай мовы эсперанта Адама Паўлюкаўца.

01 лістапада 2016

Класічная музыка

muzyka.dyskurs.be

Вехі класічнае музыкі на беларускай мове.